Impresje Mikołowskie

Plener malarsko-graficzny Impresje Mikołowskie to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce z 30-letnią historią. Przedsięwzięcie zainicjowali: Gerard Piszczek, wówczas kierownik Referatu Kultury UM, przy współpracy z artystą malarzem Stanisławem Mazusiem, który był komisarzem kilku pierwszych edycji tej imprezy. Następnie komisarzami pleneru byli: Renata Bonczar z Katowic, Franciszek Maśluszczak z Warszawy, Stanisław Tabisz – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Barbara Kasperczyk-Gorlak.

Impresje są projektem, w ramach którego powstała będąca własnością Urzędu Miejskiego w Mikołowie kolekcja licząca ponad 700 prac 207 autorów. Głównie są to prace malarskie, ale również grafika, rysunek i rzeźba, w tym realizacje usytuowane w przestrzeni miejskiej i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Na stronie znaleźć można prace artystów biorących udział w Impresjach, zarówno te powstałe podczas plenerów, jak przekazane w darze miastu przy innych okazjach (np. bogata kolekcja obrazów Olgierda Bierwiaczonka i grafik Stefana Suberlaka).

Uczestnikami IM byli zarówno artyści wybitni, posiadający poważny dorobek, wywodzący się ze znaczących ośrodków twórczych z całego kraju, jak i ci, dla których początkiem wchodzenia w przestrzeń sztuki był właśnie mikołowski plener. Wśród najbardziej znanych można wymienić nieżyjących już Jerzego Dudę-Gracza, Zbysława Marka Maciejewskiego, Franciszka Starowieyskiego oraz Marię Anto i Helenę Tchórzewską. W plenerach biorą udział również artyści m.in. z Holandii, Czech, Niemiec, Słowacji, Serbii i Grecji.

Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa

Już od 30 lat miasto Mikołów jest gospodarzem niezwykłego wydarzenia artystycznego, jakim jest plener malarski „Impresje Mikołowskie”. Twórcza atmosfera, która towarzyszy podczas kilku wakacyjnych dni trwania pleneru, udziela się potem w listopadzie, w czasie uroczystego otwarcia wystawy poplenerowej w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. To niezwykłe zobaczyć, jak artyści z całej Polski i wielu krajów z zagranicy postrzegają Mikołów i nasz region w ogóle. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować wydarzenie, które ma już tak bogatą tradycję, zasięg i prestiż.

Izabela Paździorek-Jakubowska
Dyrektor MDK w Mikołowie

Plener malarski „Impresje Mikołowskie”, oprócz niezaprzeczalnej wartości artystycznej, jest również ważnym elementem promocji Mikołowa i całego regionu. Artyści z całej Polski i z zagranicy, którzy uczestniczą w plenerze i wystawie poplenerowej, są ambasadorami pozytywnego wizerunku oraz dbają o doskonałą reklamę naszego miasta. Od samego początku program „Impresji Mikołowskich” nie ograniczał się tylko do działań artystycznych, ale oferował też wyjazdy do szczególnie ważnych punktów górnośląskiego krajobrazu. Dzięki nim nasi goście mogą poznać historię, kulturę i sztukę regionu. Wszystkie te elementy znajdują potem odzwierciedlenie w materialnym dorobku pleneru czyli wernisażu. Co roku otwarcie wystawy cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest lokalnym świętem artystycznym. Obecni są włodarze miasta, radni, przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń. Tłumnie odwiedzają nas również sami mieszkańcy Mikołowa, jak i środowiska artystyczne z całego regionu.