Tabisz Stanisław

Uczestnik Impresji Mikołowskich w edycjach XII – XV, XVII – XXV. Kurator Artystyczny Pleneru w edycjach XXI – XXV.

Portret Artysty autorstwa Krzysztofa Pasztuły

Urodzony w 1956 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach doc. Zbigniewa Kowalewskiego, prof. Juliusza Joniaka i prof. Tadeusza Brzozowskiego, a rysunku uczył się w pracowni prof. Zbyluta Grzywacza. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowni Juliusza Joniaka.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2005 roku uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rektora tej uczelni (od 2012 roku).

Jest inicjatorem i kuratorem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza przyznawanej przez Okręg Krakowski ZPAP za najlepszą wystawę prezentowaną w Krakowie. Został uhonorowany kilkoma nagrodami w dziedzinie malarstwa. Publikuje artykuły i eseje o sztuce w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.

Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych w kraju i prywatnych m.in. w Niemczech, Szwajcarii, USA, Austrii, Francji i Hiszpanii.

Kogut / akryl, płótno / 50 x 60 cm / 2002
Pięć kaw / akryl, płótno / 100 x 80 cm / 2003
Pejzaż z zarodkami / akryl, płótno / 95 x 85 cm / 2004
Kosmiczny jeździec / akryl, płótno / 33 x 41 cm / 2004
Królowa Matka / olej na płótnie / 60 x 70 cm / 2007
Podwodny plankton / akryl, płótno / 65 x 81 cm / 2008
Chimera w kuli / akryl, płótno / 30 x 30 cm / 2008
Zarodki / akryl, płótno / 50 x 60 cm / 2012
Chimera powietrzna / 2014
Zagłada błękitnego jeziorka / akryl, płótno / 60 x 80 cm / 2015
Pejzaż z zarodnikami
Owad
Dni, których nie znamy