XXX Impresje – 2022 r.

Jubileusz 30-lecia Impresji Mikołowskich uczciliśmy zapraszając na specjalną wystawę, która w Galerii MDK prezentowana była od 19 września do 25 listopada. Spośród pozostałych w miejskich zbiorach ponad 700 prac 207 autorów wybrane zostały te najbardziej znaczące – niebanalne, związane z naszym miastem, namalowane przez artystów, którym wspaniały warsztat, przyniósł sławę i prestiż.

Na wystawie można było oglądać obrazy, grafiki i rzeźby następujących artystów: Maria Anto-Czarnecka, Agnieszka Czyżewska, Roman Banaszewski, Stanisław Batruch, Kiejstut Bereźnicki, Beata Białecka, Olgierd Bierwiaczonek, Renata Bonczar, Zygmunt Brachmański, Bronisław Chromy, Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Dziadek, Antoni Fałat, Janusz Karbowniczek, Barbara Kasperczyk, Elżbieta Kuraj, Jerzy Egon Kwiatkowski, Przemysław Lasak, Paweł Lasik, Zbysław Maciejewski, Franciszek Maśluszczak, Stanisław Mazuś, Jan Nowak, Roman Nowotarski, Ryszard Otręba, Krzysztof Pasztuła, Stefan Poniewiera, Krzysztof Rzeźniczek, Agnieszka Maria Sitko, Stanisław Stach, Franciszek Starowieyski, Józef Stolorz, Waldemar Świerzy, Stanisław Tabisz, Halina Tymusz, Henryk Waniek, Jolanta Zdrzalik, Małgorzata Żak i Leszek Żegalski.

Wernisaż wystawy, który odbył się 16 września o godz. 18.00 uświetnił koncert zespołu Grants Project.

Przygotowane zostało także wydawnictwo, zawierające reprodukcje obrazów i biogramy twórców, które można nabyć w MDK.