Żak Małgorzata

Uczestniczka XVI i XX edycji Impresji Mikołowskich.

FOTO: Renata Bonczar

Urodzona w 1947 roku w Elblągu. Malarka i scenograf. Studia ukończyła na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP), gdzie pracowała jako pracownik dydaktyczny. Po ukończeniu studiów zajmowała się scenografią, m.in. w Operze i Filharmonii Bałtyckiej i Teatrze Wielkim w Warszawie. Równocześnie prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W 1985 roku przebywała w Hiszpanii na stypendium artystycznym hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1986 roku mieszka w Madrycie, gdzie jest profesorem i kierownikiem Katedry Projektowania Kostiumu na Wydziale Plastyki Teatralnej, a także dziekanem Wydziału do Spraw Rozwoju i Promocji Artystycznej w madryckiej Królewskiej Wyższej Szkole Dramatycznej RESAD.

Autoportret / pastel, papier / 60 x 50 cm / 2006
Moja wersja Renaty B. / pastel, papier / 60 x 50 cm / 2006
Resztki – Restos / olej na płótnie / 80 x 40 cm / 2010