Twardowski Piotr

Uczestnik XXII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie z filmu przygotowanego przez
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Urodzony w 1972 roku w Zamościu. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W trakcie studiów odbył półroczne stypendium na Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze (Niemcy), w pracowni prof. Tima Scotta. W 2000 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Był stypendystą Miasta Krakowa i Ministra Kultury i Sztuki. Od 2000 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystego wydziału. W roku 2009 uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych. Obecnie adiunkt na ASP w Krakowie, kierownik pracowni rzeźby. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Grand Prix w 2006 roku na Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Resistencii (Argentyna), II miejsce w 2007 roku na Międzynarodowym konkursie na rzeźbę dla Centrum Badań w Amherst (USA), Grand Prix w 2007 roku na 22. Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Japonii. Zajmuje się też rysunkiem, ceramiką i biżuterią artystyczną.

Zrealizowana w ramach pleneru rzeźba stoi w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

Kiełkowanie / stal / 207 x 183 x 141 cm / 2012