Teisler Jan

Uczestnik XI edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzony w 1950 roku w Humpolcu (Czechy). Architekt, malarz i scenograf, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Lądowej w Jihlavie w latach 1956 – 1960. Po ukończeniu studiów pracował w różnych miejscach w okręgowych firmach budowlanych. Kontynuował naukę w Licealnej Szkole Grafiki w Pradze w latach 1963–1964. W latach 1965 – 1971 studiował w Akademii Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze w pracowni prof. Josefa Svobody i Petra Smetany. Podczas studiów odbył staż u prof. Trimbacher w Wiedniu w latach 1967–1969. Pracował jako scenograf programów telewizyjnych i spektakli teatralnych oraz niezależny architekt.

Periferie (13-04) / technika mieszana, papier / 60 x 69 cm / 2011