Pudełko Eryk

Uczestnik I edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzony w 1936 roku w Chybiu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach w pracowniach m.in. prof. Rafała Pomorskiego, prof. Leona Dołżyckiego, prof. Aleksandra Raka i prof. Bogusława Góreckiego. Dyplom w 1961 roku . W latach 1963 – 1973 wystawia prace w grupie ARKAT. Uczestniczy w wielu wystawach okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Od 1961 r. współpraca z wydawnictwami „Śląsk” i „WAG” w zakresie projektowania wydawniczego. Tworzył w Tychach.

Mikołów-Impresja / olej na płótnie / 50 x 40 cm / 1991