Pollo Andrzej

Uczestnik V edycji Impresji Mikołowskich.

FOTO: Renata Bonczar

Urodzony w 1939 roku w Krakowie, zmarły w 2001 roku. Malarz, rzeźbiarz, performer, historyk i krytyk sztuki. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Rzymie w Universita degli Studi. Od 1970 roku do śmierci był wykładowcą krakowskiej ASP. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Wymiany Artystycznej „Darentiaca” we Francji. Przez wiele lat związany z „Dziennikiem Polskim”. Był też współzałożycielem i redaktorem krakowskiego „Magazynu Kulturalnego”. Organizował wiele wystaw krajowych i zagranicznych. Tworzył także poezję.

Artysta był honorowym gościem podczas pleneru i wystawy – jego praca nie pozostała w zbiorach miasta.