Musiał-Tomaszewska Beata

Uczestniczka XXIX edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzona w 1969 roku w Brzegu Dolnym. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – wydział malarstwa. Tworzy w różnych technikach: malarstwo olejne, akwarela, animacja komputerowa. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Realizuje się również w technikach filmowych, tworząc animacje komputerowe. Bierze czynny udział w wielu wystawach, konkursach, plenerach i sympozjach w kraju i za zagranicą.

Przenikania I / akwarela / 100 x 50 cm / 2019
Przenikania II / akwarela / 100 x 50 cm / 2019