Miková Veronika

Uczestniczka XXIV edycji Impresji Mikołowskich.

Artystka z Ilavy (Słowacja). Absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych PF UKF w Nitre (2008 roku). Studia pod kierunkiem Józefa Bausa, zakończone pracą dyplomową „Prewencyjny potencjał sztuki – Dziennik”. Proces twórczy traktuje jako połączenie spontaniczności i zabawy. Jej prace zabarwione są charakterystyczną ekspresją, dokumentują zdarzenia i subiektywnie ukazują doświadczenia życiowe. Najbardziej dominującym środkiem wyrazu jest kolor, który jest nośnikiem nastrojów, idei i postaw.

Wyswobodzenie / pastel, akryl, papier / 320 x 200 cm / 2014