Kroczek-Wasińska Katarzyna

Uczestniczka XXVIII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie ze strony www.projektowaniegier.us.edu.pl

Urodziła się w 1979 roku w Oleśnie Śląskim. W roku 2000 rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki, na Kierunku Projektowanie Graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 2004 – 2005 pracowała na stanowisku asystenta – stażysty w Pracowni Technik Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Nowych Mediów na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktora oraz w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach. Zajmuje się grafiką cyfrową. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych (m. in. Belgia, Chiny, Francja, Korea Południowa, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Włochy, Serbia, Japonia) projektów badawczych, warsztatów, konferencji, autorem artykułów, laureatem nagród i wyróżnień: Grand Prix w I Biennale Miniatury Cyfrowej w Płocku w 2007; wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Graficzny na Ekslibris w Gliwicach w 2007; równorzędna nagroda w konkursie „Praca Roku 2006” w Katowicach w 2007; Grand Prix I Międzynarodowej Wystawy Grafiki w Mińsku w 2008; wyróżnienie w Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni w 2008; Nagroda Prezydenta miasta Katowic w 2010 w konkursie „Praca Roku”; nagroda naukowa za wyróżniającą pracę doktorską w 2010; wyróżnienie II Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni w 2010, wyróżnienie w konkursie Bosco Stregato na Exlibris we Włoszech w 2014 roku.

Cyber Gate I / druk cyfrowy / 70 x 100 cm / 2018
Cyber Gate I / druk cyfrowy
Cyber Gate II / druk cyfrowy
Cyber Gate III / druk cyfrowy