Klauzner Maciej

Uczestnik XXVIII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie ze strony www.owzpap.org

Urodzony w 1950 roku w Wilnie. W 1972 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 1973 roku kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1976 roku. Od lat 80. mieszka i tworzy w Szwecji – w Göteborgu, a od 2010 roku również w Warszawie. Prace prezentowane w zbiorach galerii,muzeów oraz zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, USA, Francji, Kanadzie, Austrii, Izraelu i Szwecji. Członek Związku Artystów Zachodniej Szwecji, Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Artystów Izraela.

Aborygen w Mikołowie / mix media / 85 x 64,5 cm / 2018