Kalf Elly

Uczestniczka XV edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie ze strony www.ellykalf.nl

Urodzona w 1943 roku. Jej prace to głównie akwarele i obrazy olejne oraz rzeźby. Od momentu powstania jest członkiem stowarzyszenia malarzy Het Paulusgilde w Winssen.

Kwiaty barszczu / akwarela / 2005
Wawel / akwarela / 2005