Izdebski-Cruz Krzysztof

Uczestnik XXI edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzony w 1966 roku w Toruniu, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 1996-1998 współwydawca kwartalnika o sztuce „PROJEKT”. Od 1999 r. do 2006 r. Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2004 r. do 2007 r. Prezes Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, od 2005r. do 2007r. wicedyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 2010r. członek władz głównych Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Jest autorem metody odtwarzania koloru z czarno-białych fotografii archiwalnych. Jego realizacje (1991-2005r.) są częścią odtworzonego wystroju Hali Głównej Dworu Artusa w Gdańsku. Odtworzył także w latach 2002-2003 kolorystykę zaginionego inkunabułu dla Instytutu im. Herdera w Marburgu (Niemcy). Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą (USA, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Austria). Jest pomysłodawcą cyklu wystaw „Ocalić od zapomnienia” upamiętniających twórczość nieżyjących, wybitnych artystów Wybrzeża. Jest inicjatorem powołania „Nagrody im. K. Ostrowskiego”, jako ówczesny prezes Okręgu ZPAP w Gdańsku. Nagroda ma charakter ogólnopolski, nagradzani są najwybitniejsi polscy malarze.
W 2006 r. współorganizator i uczestnik „wielkiej wystawy sztuki współczesnej – Nowi Dawni Mistrzowie/New Old Masters” kuratorowanej przez wybitnego nowojorskiego krytyka sztuki Prof. Donalda Kuspita. Międzynarodowa wystawa prezentowała 111 dzieł 33 artystów. Wymieniony na 47 miejscu w 2011 r. w rankingu „Kompas Sztuki” – najlepszych polskich artystów współczesnych (1945-2010), ogłaszanym corocznie przez Rzeczpospolitą.

Swoje obrazy podpisuje pismem lustrzanym (Kriz Cruz) i antydatuje o 100 lat. Mieszka i pracuje w Gdańsku oraz Sopocie.

Holi / pastel na papierze / 50 x 40 cm / 2011