Dubiel Jan

Uczestnik XIV edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzony w 1945 roku w Katowicach. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego w 1970 roku (aneks z grafiki artystycznej w pracowni prof. Andrzeja Pietscha). Od 1970 roku był pracownikiem naukowo – dydaktycznym macierzystej uczelni, od roku 1980 kierował Pracownią Rysunku i Malarstwa na kierunku Wzornictwo. W 2000 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Za swą twórczość otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia, w tym 9 nagród w ogólnopolskich konkursach na plakat i 3 nagrody wojewódzkie, a także 8 nagród i odznaczeń, w tym Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki (1980) oraz Złoty Krzyż Zasługi (1993).

Zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem, wcześniej także plakatem, grafiką książkową i wystawiennictwem. Jest autorem 400 prac malarskich i rysunkowych. Zaprojektował 110 plakatów, 85 książek, 130 folderów, katalogów i periodyków oraz 31 graficznych znaków firmowych. Zaprojektował i zrealizował 10 monumentalnych fresków oraz płaskorzeźbiony fryz w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu (współpraca Jacek Sarapata).

Spacer sentymentalny / akryl, płótno / 100 x 70 cm / 2004