Dryniak Stanisław Marek

Uczestnik XXII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie z profilu Artysty w serwisie Facebook

Urodzony w 1974 roku w Lubaczowie. Ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a w latach 1995 – 2000 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów Stefana Borzęckiego i Jerzego Nowakowskiego. Dyplom z medalem Rektora ASP uzyskał w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego w 2000 roku i pozostał na Wydziale jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W 2008 roku obronił pracę doktorską. Za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby w 2004 r. uzyskał stypendium twórcze Prezydenta Miasta Krakowa. W 2004 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na realizację pomnika gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Zajmuje się także rzeźbą sakralną – m.in. część ołtarzowa kaplicy oo. kapucynów w Olszanicy.

Zrealizowana w ramach pleneru rzeźba stoi w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

Węzeł / odlew, sztuczny kamień / 260 x 100 x 80 cm / 2012