Cur Iwona

Uczestniczka Impresji Mikołowskich w edycjach XVIII, XIX i XXI.

Urodzona w 1978 roku w Puławach. Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk. W 2003 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof.  Waldemara Szysza oraz aneks z malarstwa sztalugowego pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. W 2008 roku zrealizowała studia podyplomowe Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim i otworzyła przewód doktorski na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2005-2011 pracowała na macierzystej uczelni w charakterze asystenta w Pracowni Grafiki Warsztatowej. Od 2014 roku prowadzi zajęcia z podstaw grafiki artystycznej dla takich uczelni jak: Vistula, Polski i Międzynarodowy Handel Sztuką oraz Mistrzowska Szkoła Ceramiki. Laureatka wielu nagród w konkursie Grafika Warszawska.

Adreidae agreitae / linoryt / 94 x 93 cm / 2001
Personae mutae / linoryt, papier / 120 x 120 cm / 2004
Semper fugitiosus / linoryt, papier / 120 x 120 cm / 2004
Surogaci / linoryt / 120 x 120 cm / 2012