Cebula Zbigniew

Uczestnik XXI – XXII edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzony w 1961 roku w Krakowie. W latach 1988-1993 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Tam też uzyskał dyplom w 1993 roku. Od 1998 pracuje na Wydziale Grafiki na macierzystej uczelni, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa dla I Roku. Doktor habilitowany – profesor ASP. Uprawia malarstwo sztalugowe. Zwykle pracuje cyklami. Jest autorem ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Jego prace cechuje nawarstwianie się planów przestrzennych i strukturalnych przy intensywności gęstych i chropawych faktur. W zgaszonych gamach kolorystycznych pojawiają się gwałtowne akcenty chromatyczne. Obrazy są jednak zawsze podporządkowane rygorowi bezwzględnej konstrukcji.

Światło i krew w labiryncie VI / olej na płótnie / 50 x 65 cm / 1998
Soczewkowanie błogosławieństw i inne prośby XV / olej na płótnie / 74 x 70 cm / 2011