Bochenek Anna

Uczestniczka Impresji Mikołowskich w edycjach XVIII, XIX, XXI, XXV.

Urodzona w 1964 roku w Toruniu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała z malarstwa w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1990 roku. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Za swoją twórczość zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i regionalnych. Za całokształt pracy w 2000 roku odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2010 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną na polu plastyki uczestnicząc w eksperymentach plastycznych, prowadząc liczne warsztaty, lekcje pokazowe dla nauczycieli w kraju i zagranicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1992 roku jest związana z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Towarzystwem Kultury PAIDEIA. Swoje prace prezentowała na ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Jej prace znajdują się w zbiorach: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Okręgowego w Toruniu,  Fundacji Polsko-Japońskiej im. Miyauchi, Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii.

Zachłodzie / akryl na płótnie / 45 x 110 cm / 2007
Kompozycja / akryl, płótno / 110 x 45 cm / 2009
Dziedzictwo / akryl na płótnie / 92 x 65 cm / 2011
Mizantropia / olej i akryl na płótnie / 44 x 144 cm / 2015