Bernaś Judyta

Uczestniczka XXVII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie ze strony www.asp.katowice.pl

Urodzona w 1978 roku w Sosnowcu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego prof. dr hab. Ewy Zawadzkiej w 2005 roku. Dyplom magisterski na kierunku Edukacja artystyczna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) w roku 2008.

W 2012 roku obroniła pracę doktorską. Jest adiunktem w Katedrze Intermediów i Scenografii, współprowadzącym Pracownię Działań Multigraficznych prof. dr hab. Ewy Zawadzkiej, prowadzącym zajęcia z Podstawy Grafiki Warsztatowej oraz Grafiki Warsztatowej. Na interdyscyplinarnym kierunku Arteterapia prowadzi Grafikę (druk wypukły-linoryt).

Współautorka projektu warsztatów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Warsztaty graficzne – Brenna 2008”. Współautorka projektu i sekretarz ogólnopolskich warsztatów uczelni artystycznych Warsztaty Działań Kreatywnych, organizowanych od 2012 roku przez Fundację im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Zajmuje się zagadnieniami sacrum i profanum, aktu kobiecego i męskiego, cielesności na pograniczu wnętrza i zewnętrza ciała, tworzeniem na granicy różnych dziedzin sztuk wizualnych (tradycyjnych i nowoczesnych), eksperymentem w grafice artystycznej i fotografii.

Laureatka licznych nagród, m.in. I nagroda –  Małe Formy Plastyczne, Galeria r_z, Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie, Rzeszów (2016), I nagroda –  XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca, Grand Prix na III Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni (2012), dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1997, 1999).

JEDNIA_04_alba oraz JEDNIA_13_alba / druk solwentowy, dibond / 100 x 41,5 cm / 2017