Pecic Dimitrieje

Uczestnik XXVIII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie z profilu Artysty w serwisie Facebook

Urodzony w 1961 roku w Serbii. Uzyskał dyplom licencjata w zakresie malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych w Belgradzie w 1986 roku, tytuł magistra w 1989 roku, a stopień doktora sztuk pięknych w 2017 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Artyści Serbii (ULUS). Jest profesorem na Uniwersytecie w Belgradzie, gdzie uczy rysunku i malarstwa. W latach 2012-2014 był dyrektorem Wydziału Grafiki i Badań Wizualnych Wydziału. W 2014 roku został wybrany dziekanem Wydziału Artystycznego w Belgradzie. Bierze czynny udział w wystawach i konkursach.

Pola na obrzeżach miasta Urbino II / drzeworyt / 80 x 80 cm / 2018