Pawłowski Mirosław

Uczestnik XXVII edycji Impresji Mikołowskich.

Zdjęcie ze strony www.akademiasztuki.eu

Urodzony w 1957 roku. W latach 1976 – 1981 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1981. W latach 1978–2019 miał 77 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 436 prezentacjach zbiorowych w kraju i na świecie. Od 2001 profesor tytularny. Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Serigrafii.

Członek wielu stowarzyszeń oraz jury międzynarodowych i krajowych przeglądów grafiki. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury, wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie — nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale Wobec Wartości, Katowice — nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie — nagroda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie — nagroda Rektora ASP w Warszawie (2012); II nagroda w 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Rumunia (2017), International Triennial of Graphic Art, Bitola, Macedonia — Nagroda Honorowa (2018). Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2017, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki Kolor w Grafice — Toruń 2003–2018; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006–2018 i Międzynarodowego Triennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008–2019 oraz juror Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, 2009.

Kamuflaż Skaner / serigrafia / 70 x 100 cm / 2016
Kamuflaż Skaner / serigrafia / 70 x 100 cm / 2016