Jagodová Anna

Uczestniczka XXI i XXIV edycji Impresji Mikołowskich.

Urodzona w 1986 roku w Humenne (Słowacja). Studia ukończyła w 2010 roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski otrzymała w Pracowni Drzeworytu u prof. Bogdana Migi. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz plenerach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.

Autoportret z lustrem / 2011 / 50×100 cm
Z cyklu Pielesze / olej, płótno / 80 x 80 cm / 2014